zondag 24 april 2011

Parels van de Week van de Klassieken

De Week van de Klassieken zit erop. Afgelopen donderdag vond de lezing 'Parels van Rome' van Rosita Steenbeek in Tresoar plaats en dat was de laatste activiteit van Tresoar in deze Week. En ondanks het mooie weer, een koopavond, en het Paasweekend in het vooruitzicht hadden we een goede opkomst. Selexyz De Tille verzorgde een boekentafel en Rosita Steenbeek had het druk met signeren na afloop van haar lezing.

De 'Parels van Rome' brengt mij naar mijn eigen parels. Wat waren míjn parels van deze Week? Dat is een moeilijke. De kranteneditie van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz in samenwerking met het Friesch Dagblad is er één. Het schoolbezoek van de tweede klas gymnasium is een andere. Het inrichten van de tentoonstelling (G)OUD GELD en zo letterlijk in contact komen met de oudheid is er weer een. En ik 'durf' in dit blog al bijna niet meer aan te komen met de boekenleggers ... 

Maar als ik moet kiezen, ga ik voor de Grote Ken-Je-Klassiekentwiz. De twiz is een product van mijn eigen ontdekkingsreis door de nieuwe media en groeide met mij mee via de cursus 23 Dingen. En dat de winnaar de goede antwoorden één minuut eerder inzond dan de nummer twee, maakt het verhaal rond de eerste editie van de klassiekentwiz alleen maar mooier.

Trouwens, echt helemaal voorbij is de Week in Tresoar nog niet. De tentoonstelling (G)OUD GELD is in ieder geval te bezichtigen tot en met 28 mei. En dan is er volgend jaar weer een nieuwe editie van de Week: de vijfde!

0 reacties: