woensdag 22 juni 2011

Nooit meer bibliotheekboeken kwijt

Boek met originele kettingklamp uit de Universiteitsbibliotheek
van de Franeker Academie (foto Tresoar; collectie Tresoar)
'Boek na 122 jaar weer terug bij bibliotheek' lees ik in dit bericht op de website van de Volkskrant.

Boeken raken zoek. Het gebeurt in elke bibliotheek en je doet er niks aan. Zelfs aan de ketting leggen werkt niet, zoals de Universiteitsbiliotheek van de Franekeracademie aan den lijve heeft ondervonden in 1648. In dat jaar werden meer dan honderd boeken (een vijfde van de hele collectie) gestolen. Door de zoon van een hoogleraar nog wel! De kettingen werden later teruggevonden achter de lambrisering. Het alternatief is om de boeken niet uitlenen, zoals dat eeuwenlang de gang van zaken was in bibliotheken. Maar of we daar weer naar toe willen?

We blijven uitlenen, dus. Met het gevolg dat er af en toe een uitdraai op mijn bureau ligt. 'Boek is verwijderd uit onze catalogus en de klant heeft de vaste vergoeding voor het zoekgeraakte boek betaald' staat er dan. Natuurlijk, mooi als de klant de vergoeding heeft betaald, maar ik had toch echt liever het boek terug. Want in de meeste gevallen is het boek niet meer na te bestellen en is de Buma Bibliotheek (of Tresoar) het boek gewoon echt kwijt. Antiquariaten willen nog wel eens uitkomst bieden in deze gevallen.

Daarom zie ik ook de voordelen voor het uitlenen van e-boeken. Want e-boeken raken nooit zoek. En nooit kwijt bij de lener. En zijn ook nooit uitverkocht. Of uitgeleend. De bibliotheek houdt immers de beschikking over het bronbestand.

Maar zover is het nog niet. Daarom houd ik de open plekken op de planken nog vrij. Want je weet maar nooit, zo over 122 jaar ...

0 reacties: