dinsdag 15 februari 2011

Sociale Romeinen

Foto: rhett maxwell
Bron: http://www.flickr.com/photos/rhettmaxwell/2587272057
Toen de Romeinse dichter Horatius zijn weldoener Maecenas vergezelde op diens reis, was Horatius bezig met wat wij nu zouden noemen, sociaal netwerken. Romeinen waren erg goed in sociaal netwerken: het maakte een deel uit van de Romeinse maatschappij.

Het sociale netwerk van de Romeinen noemen wij patronage, een patronus-cliens relatie. Het is gebaseerd op een afhankelijkheidsband tussen arm en rijk, zwak en machtig. Elke voorname Romein had zich (het liefst) omringd met een groep cliënten. In ruil voor steun (veelal politiek of militair) aan hun patronus, ontvingen de clienten weldaden (meestal in de vorm van levensonderhoud) van hun patronus. Deze patronage vond ook plaats op grotere schaal met provincies als clienten bij hun (oud)bestuurder. De ene hand wast de andere, om maar een Romeinse uitdrukking te gebruiken. 

Onze netwerken spelen zich niet meer af in het reisgezelschap van de patronus of bij zijn voordeur. Internet heeft deze plaats ingenomen. En ook het aspect van ondergeschiktheid zijn wij kwijt. Zelf ben ik sinds enige tijd actief op het zakelijke netwerk LinkedIn. Via Ding 19 'Sociale netwerken en wat erin te doen is' uit de cursus 23 Dingen maak ik nu kennis met die andere netwerken, zoals Hyves en Facebook.

Tresoar is actief op de sociale netwerken Hyves en Facebook. Voor Tresoar zijn dit goede plekken om geïnteresseerden aan Tresoar te binden. Je kunt heel gericht aandacht vragen voor je activiteiten. Maar de netwerken zijn meer dan pr-uitlaatkleppen. Je kunt er mee in contact komen met je bezoekers, de dialoog aangaan, een band opbouwen. Dit laatste is vooral hoe je de inzet van de sociale netwerken graag zou willen zien (bij voorkeur door een medewerker sociale media), het eerste (pr) hoe het in de praktijk wel eens wil gaan. Ik begrijp het wel: tijd en geld spelen ook een rol.

Terug naar Horatius in zijn rijtuig bij Maecenas. Het netwerk van Maecenas met zijn dichters valt onder literaire patronage. De patronus voorzag zijn dichters van (ruim) levensonderhoud en introduceerde hen in de betere kringen in ruil voor literaire 'propaganda'. Eigenlijk ook een vorm van pr. Zijn sommige dingen uit de netwerken van toen en nu toch nog hetzelfde gebleven.

0 reacties: