donderdag 17 februari 2011

Oude en nieuwe media bij de oudheid

Aeneas (rechts) staat bij Charon
om de Styx (dodenrivier) over te steken.
Foto: Wikimedia Commons
Met een glimlach denk ik terug aan de lezing die Tresoar, Buma Bibliotheek en Nederlands Klassiek Verbond afdeling Friesland afgelopen dinsdag hebben georganiseerd. De lezing van dr. J.J.L. Smolenaars (voormalig universitair hoofddocent UvA en voorzitter van NKV) sloot aan bij het examenonderwerp van het Centraal Eindexamen Latijn voor 2011 (het bezoek van Aeneas naar de onderwereld).

De cijfers? We telden uiteindelijk 80 belangstellenden, docenten maar vooral eindexamenkandidaten. Dat is een opkomst waarover Tresoar en NKV afdeling Friesland erg tevreden zijn. Indrukwekkender nog dan de cijfers vond ik het applaus na afloop van de lezing. Het klaterde door de zaal. Een hoog opkomstcijfer is mooi, maar de echte waardering voor de lezing kwam tot uiting met het applaus. Kortom, het was een meer dan geslaagde avond.

Nu zijn wij met Tresoar en ook met NKV bezig om de nieuwe media te betrekken bij de activiteiten rond de klassieke oudheid. Dit komt voor het eerst (bescheiden) tot uiting in de plannen voor de komende Week van de Klassieken. Een aankondiging op Hyves hier, iets met Twitter daar: we staan open voor alles. De nieuwe media maken inmiddels geheel deel uit van de maatschappij en we willen hier ook niet graag aan voorbij gaan.

Ondanks al deze voornemens is het goed om te zien hoe ook een 'ouderwetse' lezing als deze op zo'n enthousiasme en bijval kan rekenen. Het zit wel goed zit met de belangstelling voor de klassieke oudheid. Natuurlijk, wij gaan door met onze plannen voor de nieuwe media. Een combinatie van oude en nieuwe media, zoiets moet het zijn. Dat belooft nog wat voor de komende Week van de Klassieken!

0 reacties: