maandag 22 november 2010

Muze op Maandag: Miunnio

'Muze op Maandag' is een rubriek waarin een aspect uit de oudheid aan bod komt. Dat kan via een cartoon, een filmfragment, een vertaling of een leuk weetje. Vandaag: wie was eigenlijk Miunnio?

Gezichtsmasker bij een ruiterhelm uit de eerste eeuw n. Chr. Gevonden in Nijmegen in 2006.
(foto: Museum Het Valkhof Nijmegen)
Miunnio was een Bataafse soldaat die leefde rond 30 n. Chr. Hij maakte deel uit van hulptroepen van het Romeinse leger. Het Romeinse leger was in deze periode een beroepsleger. Autochtone bevolking kon vrijwillig in dienst gaan bij het Romeinse leger of gedwongen worden. In ruil ontvingen zij het Romeinse burgerrecht. Vooral de Bataven hebben veel soldaten geleverd aan het Romeinse leger.

De naam Miunnio komen we tegen op het schrijfplankje van Tolsum uit de collectie van het Fries Museum. Dit schrijfplankje is een schuldverklaring, met op de voorzijde de tekst van de akte en op de achterzijde de namen (handtekeningen) van de getuigen bij het opstellen van het document. Miunnio was een van die getuigen.

Bij de ondertekening van het document heeft Miunnio het volgende toegevoegd aan zijn naam (voorzover we de tekst goed kunnen lezen): "soldaat van de eenheid van de Bataven, van de centurie (of: decurie) van Bonumotus (?)". De naam Miunnio komen we verder nog nergens anders tegen in klassieke bronnen. Miunnio heeft het schrijfplankje medeondertekend op 23 februari 29 n. Chr. en daarmee is hij de oudst bekende Bataaf op een bron rechtstreeks uit de oudheid overgeleverd (zoals een grafschrift, brief, of schrijfplankje).

0 reacties: