woensdag 3 juni 2015

Europese subsidieaanvraag voor ontwikkelen vernieuwende erfgoedsoftware


(dit bericht is 3 juni 2015 gepubliceerd op de website van Tresoar)

Tresoar heeft vorige week als deel van een Europees consortium een subsidieaanvraag ingediend bij Europese Unie voor het ontwikkelen van open source erfgoedsoftware.

De samenwerkende partners willen via de erfgoedsoftware een universeel toepasbaar digitaal ecosysteem creëren voor het verbinden en delen van erfgoedcollecties (archieven, archeologie, monumenten, beeldmateriaal, audiovisueel materiaal, etc.). Een van de doelen is om op deze wijze de Europese gemeenschap te verbinden en barrières tussen collecties, naties en talen op te heffen. In oktober wordt bekend of de EU de subsidieaanvraag positief beoordeelt.

Het project ECHOES (Empowering Communities with a Heritage Open EcoSystem) is een initiatief van Erfgoed Leiden en Omstreken. Tresoar is vanuit de kaders van Deltaplan Digitalisering partner bij dit project. Het ECHOES-project is een prachtige mogelijkheid om Fries erfgoed met elkaar en met erfgoed in Europa te verbinden. Het erfgoed wordt op innovatieve wijze online gepubliceerd met de mogelijkheid van hergebruik ervan door derden.

'Het gaat over meer dan vernieuwende technieken en erfgoedsoftware. Natuurlijk, de technieken geven de gebruikers betere toegang tot collecties, maar minstens zo interessant is de mogelijkheid met Fries digitaal erfgoed bij te dragen aan een Europese community en een gemeenschappelijke Europese geschiedenis. Denk hierbij een samenwerkingsverband op het gebied van meertaligheid, met de provincie Barcelona, ook een van de deelnemers van het ECHOESconsortium', aldus Hans Laagland, datamanager bij Tresoar en een van de betrokken collega's van Tresoar aan dit project.

Binnen het ECHOES-project geeft Tresoar leiding aan het onderdeel dat innovatieve  technologieën gaat ontwikkelen voor nieuwe en slimme manieren van zoeken (o.a. taaltechnologie en geo-informatie). Hiermee wil het ECHOES-project vooral nieuwe doelgroepen uitnodigen de collecties te (her)gebruiken.

Het consortium van zestien partners vertegenwoordigt  erfgoedinstellingen, steden en provincies, universiteiten en software ontwikkelaars uit zes landen over heel Europa verspreid (Nederland, België, Spanje, Zweden, Kroatië en Letland). De subsidieaanvraag ter hoogte van vier miljoen Euro doet een beroep op het Europese subsidieprogramma Horizon 2020, Reflective-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets.

De partners zijn erfgoed beherende instellingen, steden en provincies (Erfgoed Leiden en Omstreken, provincie Barcelona, Tresoar, de steden Rijeka, Zaragoza en Gent), zes universiteiten of aan universiteiten gelieerde instituten (Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón uit Zaragoza, iMinds Gent, Centrum för långsiktigt digitalt bevarande van de universiteit van Luleå in Zweden, Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden) en vier bedrijven (RIX Technologies uit Letland, Gridline en Picturae uit Nederland en Iuris.doc uit Barcelona).

(zie ook dit bericht van Erfgoed Leiden en Omstreken)

0 reacties: