maandag 6 april 2015

Tresoar en het drielagenmodel

(afbeelding: www.denkschets.nl CC-BY-SA)
(dit bericht is 3 april 2015 gepubliceerd op de website van Tresoar)

Hoe je als Friese erfgoedinstelling je digitale informatie technisch organiseert? Nou, zo bijvoorbeeld:

Tresoar werkt hard aan vernieuwing van de technische inrichting voor het beheer, delen en presenteren van de digitale informatie. Met deze nieuwe infrastructuur wil Tresoar de digitale informatie presenteren op internet, delen als open data (waar auteursrechtelijk toegestaan) en duurzaam bewaren voor de toekomst. De nieuwe infrastructuur positioneert Tresoar midden in het netwerk van cultureel erfgoed digitaal.

Veel informatie van Tresoar is digitaal beschikbaar, denk aan de beschrijving van een boek of een inventaris, de beschrijving van een foto en de foto zelf, of aan gegevens voor stamboomonderzoek. Tresoar wil deze informatie zo goed mogelijk beschikbaar stellen via websites en als open data voor hergebruik door derden, en deze informatie duurzaam beheren voor de toekomst.  De nieuwe infrastructuur moet hiervoor gaan zorgen.

Tresoar gaat hierbij uit van het zogenoemde drielagenmodel. Tresoar past duurzaam beheer toe zodat de digitale informatie houdbaar blijft voor nu en de toekomst. Tresoar verbindt de verschillende soorten informatie (zoals de beschrijving van een boek, inventaris of foto, en genealogische gegevens)  met elkaar en met het netwerk digitaal erfgoed in Nederland. Tot slot maakt Tresoar de informatie zichtbaar, bv. via de eigen website of themawebsites, via open data voor ontwikkelaars, en via de grote websites zoals Europeana en Wikipedia. Deze technische infrastructuur sluit aan bij de nationale strategie voor digitaal erfgoed die begin maart is gepresenteerd door Netwerk Digitaal Erfgoed in opdracht van het Ministerie van OCW.

Kortom, met deze aanpak doet Tresoar er alles aan het Fries cultureel erfgoed open en duurzaam te ontsluiten volgens de internationale standaarden en via de infrastructuren. Het Fries cultureel erfgoed gaat een prachtige tijd tegemoet, tot 2018 en verder.

0 reacties: