maandag 23 april 2012

Muze op Maandag: geklapt driemanschap

Pompeius, Crassus en Caesar
Afgelopen zaterdag is het bestuur over Nederland van het driemanschap (twee partijen en een gedoogpartij) geklapt. De Romeinse oudheid kende ook een driemanschap. Twee zelfs. En beide hebben het niet gehaald. Muze op Maandag verzorgt de politieke analyse van de eerste klapper.

Het eerste driemanschap uit de Romeinse geschiedenis bestaat uit Gnaeus Pompeius Magnus, Gaius Julius Caesar en Marcus Licinius Crassus. De eerste is een bijzonder goede veldheer en politicus, de twee een bijzonder goede, maar vooral ook, eerzuchtige veldheer en politicus en de derde is helemaal geen veldheer en politicus, maar gewoon schatrijk.

In 60 v. Chr. is Pompeius op het hoogtepunt van zijn roem. Alleen, hij maakt een inschattingsfout. Pompeius ontbindt zijn leger waardoor de senaat niet meer zo onder de indruk van hem is en zodoende stemt de senaat tegen door Pompeius gewenste maatregelen. Hij heeft geld nodig om de beloftes aan zijn leger te kunnen uitvoeren en daarmee zijn prestige te handhaven. Crassus heeft dat geld en Pompeius en Crassus sluiten een deal. Zij maken hierbij gebruik van de diensten van de jonge en eerzuchtige politicus Caesar die als consul de maatregelen van Pompeius kan doorvoeren en vervolgens naar Gallië vertrekt. Het eerste driemanschap (of: triumviraat) is geboren.

In 56 v. Chr. werd het driemanschap vernieuwd, ondanks kleinere strubbelingen onderling. Caesar blijft in Gallië om dit te veroveren, Crassus verkast naar het oosten in de hoop op militaire successen, en Pompeius laat het westen voor hem besturen en blijft in Rome. Crassus zou nooit meer terugkomen uit het oosten. Hij komt om in een veldslag, waardoor Pompeius (man van de senaat) en Caesar (man van het volk) steeds meer tegenover elkaar komen te staan.

In 49 v. Chr. barst de bom. De senaat eist dat Caesar zijn leger laat voor wat het is en ambteloos terugkeert naar Rome. Pompeius steunt dit voorstel. Caesar niet. Hij steekt met leger en al het grensriviertje Rubico over tussen de eigen provincie (Gallië) waar hij wel een commando mocht hebben, en Italië waar hij geen commando mocht hebben. 'Alea iacta est', aldus Caesar. En zo is het. Het driemanschap is geklapt en de burgeroorlog is een feit. Drie jaar later trekt Caesar als overwinnaar Rome binnen.

0 reacties: