zondag 18 maart 2012

We hebben gequizd (en getwizd)!

L.A. Buma-bokaal voor de beste
Kenner-van-de-Klassieken Noord-Nederland
Niet tussen 15.30 uur en 16.00 uur, maar pas om 16.40 uur konden wij de winnaar van de regionale voorronde van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz Noord-Nederland bekend maken. Emma Joppe, leerling van CS Vincent van Gogh (Assen), kende haar klassieken het best en werd de vierde winnaar van de L.A. Buma-bokaal (wisselbeker voor de school).

Vlak voor de finaleronde waren de punten van de schoolteams geteld. Leerlingen van de schoolteams van CS Vincent van Gogh (Assen), Chr. College Nassau Veluwe (Harderwijk) en Chr. Gym. Beyers NaudĂ© (Leeuwarden) gaan door naar de finale op 20 april in Leiden.

Toen hadden we er in Tresoar een hele middag quizzen en twizzen op zitten. Met veel publiek, soms lastige vragen en druk overleg binnen de schoolteams over de antwoorden. Met volop nakijkwerk van de antwoordformulieren door de jury en lang wachten op de einduitslag. Met zelfs een spandoek om het eigen schoolteam aan te moedigen. En bovenal met de gymnasiumleerlingen die net als voorgaande jaren veel weten over de Klassieke Oudheid.

De Grote Ken-Je-Klassiekentwiz hebben we ook gespeeld. Maaike van der Plas was de eerste inzender met vijf goede antwoorden. In de twiz was een foutje geslopen, maar uiteindelijk is het prima opgelost. Errare humanum est, om maar met Hieronymus (en Cicero) te spreken.

En nu? De finale. Dan strijden negen schoolteams uit de drie regionale voorrondes in de Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden tegen elkaar onder leiding van quizmaster Anton van Hooff. Dat belooft wat!

0 reacties: