donderdag 20 oktober 2011

Zwemmen in de onderwaterwereld van metadata

Foto: windthoek
Bron: http://www.flickr.com/photos/windthoek/5283196529
Gister was ik een middag lang ondergedompeld in de onderwaterwereld van de metadata. Metadata, de data die informatie geven over de data. En ja, wat zijn die metadata belangrijk. En ja, wat is het interessante materie.

Hoe komt dit zo? Tresoar werkt mee aan het project Ferhalen fan Fryslân. In dit project maakt een groot aantal instellingen uit de Friese culturele erfgoed een repository aan, zeg maar, een grote kaartenbak. In deze kaartenbak plaatsen de deelnemende erfgoedinstellingen hun collecties via hun databases. Op deze verzameling van databases komt een website die deze data presenteert. Zo zoekt en kijkt de bezoeker via één site in collecties van meerdere cultureel-erfgoedinstellingen tegelijk. En door in meerdere collecties tegelijk te zoeken, kan de bezoeker dwarsverbanden leggen, op onverwachte vondsten stuiten, of lekker even grasduinen.

Dit project dat de erfgoedinstellingen nu doen in Friesland, is niet uniek. Er zijn meerdere voorbeelden van repositories. Thuis in Brabant is zo'n voorbeeld: foto's, objecten, kaarten, boeken, allemaal in één grote kaartenbak verzameld en met een website doorzoekbaar. Vooral in de museumwereld kom je dit principe veel tegen. De beroemdste is wel de Europeana, maar ook op provinciaal niveau komen er steeds meer bij.

Het hangt af van de presentatielaag (de website) wat de bezoeker verder met deze informatie uit de repository kan. In Friesland is ervoor gekozen om de data aan te vullen met user generated content: de verhalen uit de projectnaam 'Ferhalen fan Fryslân'. Bezoekers kunnen hun eigen verhalen aan de objecten toevoegen. Ik ben hier erg enthousiast over. Zeker ook voor het onderwijs lijkt mij dit een prachtig middel.

Terug naar gistermiddag. De collecties (en dus databases) die Tresoar (Regionaal Historisch Centrum: archief, museum en bibliotheek) levert aan de repository, zijn divers. En nu wordt het (nog) interessant(er), want hoe krijg je zulke diverse collecties met ieder hun eigen eisen aan de beschrijving ervan goed gepresenteerd in de uiteindelijke website? Dat vraagt om goede afstemming met alle deelnemende partijen en met de techniek.

Het was een mooie middag. Laat mij nog maar even zwemmen tussen de metadata.

0 reacties: