donderdag 14 april 2011

Gestart: De Week van ... ICT?

Bron: www.deweekvanict.nl
Gisteren in de auto onderweg naar de lezing (G)OUD GELD in Tresoar hoorde ik op de radio: "Bij ons aan tafel zit die-en-die van De Week van ICT". De Week van ICT? Maar hadden we gisteren ook niet de opening van die ander Week?

Inderdaad. Gisteravond is de Week van de Klassieken begonnen met De Nacht van het Orakel in SLAA in Amsterdam (@UitgeverijAmbo twitterde een verslag). De komende twaalf dagen staan geheel in het teken van de klassieke oudheid, met lezingen, tentoonstellingen, de finale van de Grote Ken-Je-Klassiekenquiz, boekentafels in boekhandels, en noem maar op.

In Tresoar beleefden wij die avond onze eigen 'opening' van de Week. Onder het genot van een stukje oranjekoek luisterde een select gezelschap naar de lezing bij de tentoonstelling (G)OUD GELD: munten en handel in Romeins Fryslân. Na afloop van de lezing volgde nog een rondleiding.

Het werd een avond met tenenkrommende anekdotes uit de Friese terparcheologie en sterke verhalen over de Frisii van 2000 jaar geleden. Zo is in de terp Bruggeburen bij het Friese Winsum in de negentiende eeuw bij commerciële terpafgravingen de grootste Romeinse zilverschat van Nederland gevonden. Maar de notabelen waren er te laat bij en het zilver was al verkocht. Een enkele reis naar de smeltkroes van de lokale zilversmid was het gevolg. Een flinter zilver van een centimeter lang is alles wat bewaard is gebleven ...

En waren het niet de twee Friese koningen Verritus en Malorix die op gezantschap naar keizer Nero in Rome tijdens een toeristische rondleiding 'brutaal' plaatsnamen tussen de senatoriale elite in het Theater van Pompeius terwijl zij uitriepen "dat er geen enkel volk op aarde was dat zo goed kon vechten en zo trouw en betrouwbaar was als de Germanen"?

Met 'De Week van ICT' wil ICT~Office breed en zichtbaar aandacht vragen voor het maatschappelijk en economisch belang van ICT. Met andere woorden: een brede doelgroep de veelzijdigheid en het sprankelende karakter van ICT laten ervaren.
'De Week van ICT' wordt vormgegeven aan de hand van met name de volgende thema's: 
• Mobiliteit 
• Veiligheid
• Duurzaamheid
• Gezondheidszorg 
• Onderwijs
Misschien kunnen we volgend jaar samenwerken?

Meer weten?
De Week van ICT: van 11 tot en met 15 april
- Oudheid.nl > nieuws geeft leestips voor nieuw uitkomende boeken in de Week
- de Agenda van de Week geeft een overzicht van activiteiten

0 reacties: